Bạn cần cài flash player để xem được video.

Zoo View-Gorilla Intro-Cincinnati Zoo

(41,873 lượt xem)
Đăng 5 năm trước
Thane Maynard describes the recent introduction of the Cincinnati Zoo's new silverback gorilla, Zusa, to the female group.