Bạn cần cài flash player để xem được video.

Vybz Kartel Peanut Shell Ft Xklusiv Dancers 2013 [Endorsing New Dance Moves]

(125,302 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Get to us on facebook by clicking this link.. http://www.facebook.com/xklusivdancers?fref=ts