Bạn cần cài flash player để xem được video.

Trụ Thế Thượng Nhân Thiền Tông Đệ Nhị Thập Bát Đại Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma_27/40

(12,609 lượt xem)
Đăng 1 năm trước