Bạn cần cài flash player để xem được video.

The wedding of King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia in 1976

(156,747 lượt xem)
Đăng 5 năm trước
Highlights from the wedding of King Carl Gustaf and Queen Silvia on June 19th 1976