Bạn cần cài flash player để xem được video.

São Paulo vs Liverpool - Final Mundial Fifa Interclubes - SPO 01 x 00 LIV

(159,407 lượt xem)
Đăng 5 năm trước
Final do Mundial de 2005 contra o liverpool, Tricolor 1 a 0 nos gringos...

Gol do Mineiro... SPFC Tricampeão Mundial

WebLink: Videos - on gioi cau day roi - nhac viet - nhac vang - nhac tru tinh - nhac khong loi