Bạn cần cài flash player để xem được video.

Phim tài liệu: Điều lệnh đội ngũ tay không

(13,388 lượt xem)
Đăng 12 tháng trước
Cùng tham gia cộng đồng những người yêu Thể Công tại:www.THECONG.vn - www.THECONG.com.vn

http://www.facebook.com/TheCongFanClub*Thể Công FC không chịu trách nhiệm về bản quyền của Video