Bạn cần cài flash player để xem được video.

Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam - cuộc chiến tranh bắt buộc - Tập 6

(20,644 lượt xem)
Đăng 3 tháng trước
Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam - cuộc chiến tranh bắt buộc - Tập 6