Bạn cần cài flash player để xem được video.

Norfolk Southern NS 154 Freight Train at Norcross, GA

(1,352 lượt xem)
Đăng 7 năm trước
Norfolk Southern

NS 154

Manifest Freight

Birmingham, AL—Linwood, NC

Piedmont Division, Atlanta-Washington mainline

Norcross, GA (mp 618.4)

1/25/2008 3:58 PM

NS #9172 (D9-40CW) +

NS #9817 (D9-40CW) +

NS #2650 (SD70M-2) +

58 cars

WebLink: Videos - on gioi cau day roi - nhac viet - nhac vang - nhac tru tinh - nhac khong loi