Bạn cần cài flash player để xem được video.

Những tình khúc nhạc vàng hải ngoại chọn lọc số 9

(927,261 lượt xem)
Đăng 10 tháng trước
Quý vị có thể nghe từ phần 1 đến phần 11 tại trang Facebook này:

http://www.facebook.com/pages/Nh%E1%BA%A1c-v%C3%A0ng-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%8Dc/125599177598251?ref=hl