Bạn cần cài flash player để xem được video.

Những tình khúc nhạc vàng hải ngoại chọn lọc số 7

(3,925,822 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Để nghe từ phần 1 đến phần 13 quý vị nhấp vào trang Facebook nhạc vàng này:

http://www.facebook.com/pages/Nh%E1%BA%A1c-v%C3%A0ng-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%8Dc/125599177598251?ref=hl

Quang Lê, Lệ Quyên, Mạnh Quỳnh, Giang Tử, Phương Dung, Phương Hồng Quế, Thanh Tuyền, Trường Vũ, Chế Linh,