News To Go - Interview with Atty. Serafin Cuevas, legal counsel to Ombudsman Gutierrez (03/02/11)

Bạn cần cài flash player để xem được video.

News To Go - Interview with Atty. Serafin Cuevas, legal counsel to Ombudsman Gutierrez (03/02/11)

(10,876 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Howie Severino and Kara David of News to Go interview Atty. Serafin Cuevas, the legal counsel of embattled Ombudsman Merceditas Gutierrez.