Bạn cần cài flash player để xem được video.

Múa Ấn Độ - K34E Chung kết

(266,311 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Tiết mục tranh tài Đêm chung kết "Hội diễn văn nghệ" chào mừng 63 năm ngày thành lập HSVVN Trường Đại học Y Hải Phòng ngày 8/1/2013

Thực hiện HPMU Arena

http://www.facebook.com/groups/hpmuarena

Đêm chung kết "Hội diễn văn nghệ" chào mừng 63 năm ngày thành lập HSVVN

Trường Đại học Y Hải Phòng ngày 8/1/2013

Thực hiện HPMU Arena

http://www.facebook.com/groups/hpmuarena

List các clip trailer sử dụng http://www.vietvideos.vn/playlist/PLSpOWIv3x1xAKs-g3lL-c8nDdsueLPAMC

List các tiết mục hay vòng sơ loại

http://www.vietvideos.vn/playlist/PLSpOWIv3x1xClitSwmD-prbANBhEjXxNK

List các tiết mục diễn trong chung kết

http://www.vietvideos.vn/playlist/PLSpOWIv3x1xAOuLu64hk5H4QNTEn2sh4C

List 12 tiết mục xuất sắc nhất

http://www.vietvideos.vn/playlist/PLSpOWIv3x1xAipy-pCngm4HffnPDRRswN