Bạn cần cài flash player để xem được video.

Michael Jackson - Thriller HWT Helsinki 1997 HD Remastered

(26,101 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Michael Jackson - Thriller Live In Helsinki,Finland HIStory World Tour 1997 HD Remastered

Produced by DiegoMJHDBrasil/Dalai09