Bạn cần cài flash player để xem được video.

Maha-satipatthana sutta chanting by SN Goenka (7 days Satipatthana Course)

(13,007 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
This is Maha-satipatthana sutta chanting by SN Goenka during 7 days Satipatthana Course.

WebLink: Videos - on gioi cau day roi - nhac viet - nhac vang - nhac tru tinh - nhac khong loi