Bạn cần cài flash player để xem được video.

Maha-satipatthana sutta chanting by SN Goenka (7 days Satipatthana Course)

(6,710 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
This is Maha-satipatthana sutta chanting by SN Goenka during 7 days Satipatthana Course.