Bạn cần cài flash player để xem được video.

LOL - [GPL 2014 Mùa Đông][ Bán Kết 1 Game 5] Azubu Taipei Assassins vs Saigon Jokers [18 12 2013]

(14,052 lượt xem)
Đăng 4 tháng trước
Cập nhật thông tin mới nhất tại: http://gametv.vn

Xem thêm clip tại: http://clip.gametv.vn

AOE GTV1: http://www.gametv.vn/gtv1/ http://clip.gametv.vn/gtv1/

AOE SOPCAST: http://www.gametv.vn/gtv6/ http://clip.gametv.vn/gtv6/

StarCraft2 GTV5: http://gametv.vn/gtv5 http://clip.gametv.vn/gtv5

Like us: http://www.facebook.com/VietnamGameTV

Follow us: http://twitter.com/VietnamGameTV

Follow us on G+: http://gplus.to/VietnamGameTV

AOE Forum: http://forum.gametv.vn

DOTA2 forum: http://dota-2.vnProducts and Services http://www.gametv.vn/baogiagtv/

Phone:Ms. Mai: (+84) 984539545-Websites

Mr. Kien: (+84) 975836202-Streams

Email: info@gtv.com.vn ads@gtv.com.vn press@gtv.com.vn

Paypal: nguyenhoangtung@live.com

Address: Trung Yen I building, 123Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi, Viet Nam