Bạn cần cài flash player để xem được video.

Kumander Anting-Anting (1987) Redford White, Rene Requiestas / FULL MOViE

(349,609 lượt xem)
Đăng 7 tháng trước
TAGALOG ACTiON, COMEDY MOViE.... Starring Redford White, Rene Requiestas, Melissa Mendez, Boy Alano, Tony Santos Jr., Rommel Valdez, Robert Talabis, Renato Del Prado, Robert Talby, Jaime Fabregas, Rudy Meyer, Tony Bagyo, Vic Belaro, Jun Dela Paz and Torling Pader / Directed by Charlie Ordoñez