Bạn cần cài flash player để xem được video.

KT Bullets vs SKT1 Korea Season 3 Finals Game 2

(12,596 lượt xem)
Đăng 8 tháng trước
KT Bullets vs SKT1 Korea Season 3 Finals Game 2