Bạn cần cài flash player để xem được video.

[Karaoke] Đứt Từng Đoạn Ruột - Lương Bích Hữu

(170,562 lượt xem)
Đăng 7 tháng trước
beat mình ghép, chừng nào có beat chuẩn mình sẽ fix lại sau

Kênh YouTube: http://www.vietvideos.vn/channel/UCfu3i6iy7D7JN0PhnNSacWQ

Email: nttkara@gmail.com