Karaoke Các Điệu Lý Trong Cải Lương

Bạn cần cài flash player để xem được video.

Karaoke Các Điệu Lý Trong Cải Lương

(113,579 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Trích tuồng Hoàng Hôn Tím; Biểu diễn Tài Linh và Vũ Linh