Bạn cần cài flash player để xem được video.

[karaoke - beat] Anh muốn em sống sao - Bảo Anh

(95,928 lượt xem)
Đăng 8 tháng trước
My chanel: http://www.vietvideos.vn/haythihat

update:

Bản phối khí chuẩn: http://vietvideos.vn/watch/j6mA3-A-6cI

Chúc các bạn vui vẻ!