Bạn cần cài flash player để xem được video.

Jesus Christ Superstar (1973) - Gethsemane [Ted Neely Version] {Subtitles/자막}

(89,910 lượt xem)
Đăng 3 năm trước