Bạn cần cài flash player để xem được video.

Jeffrey Herlings BIG Crash MXGP Ernee France 2013

(174,715 lượt xem)
Đăng 11 tháng trước
Video By: Jordi van Dijk

Copyright: JLProducties.nlJeffrey Herlings was on the lead in the qualifiqation Race on The MXGP France Ernee 2013 Then He make a big crash on a step off but he stand up and following his way.