Bạn cần cài flash player để xem được video.

《衝上雲霄II》真正主題曲(歲月如歌版)

(335,504 lượt xem)
Đăng 9 tháng trước
《衝上雲霄II》真正主題曲(歲月如歌版)

這才是真正主題曲!!!