Bạn cần cài flash player để xem được video.

Gold dust rains during worship at Bethel!

(51,119 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Video of a worship service at bethel church in redding, CA this is a video showing a miracle of God where during a worship session gold dust rained down from above! Honestly this video is great