Bạn cần cài flash player để xem được video.

Goku vs Freeza in... Dragon Ball Devolution (Mode versus)

(77,334 lượt xem)