Bạn cần cài flash player để xem được video.

Giải phẫu Hệ Sinh Dục

(102,523 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Viện Giải phẫu, đường Tăng Bạt Hổ, Hà Nội

- Đại học Y Hà Nội -