Bạn cần cài flash player để xem được video.

Fireboy and Watergirl-4 - The Crystal Temple Walkthrough

(2,311,645 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Walkthrough video for the flash game Fireboy and Watergirl 4!Play it here:

http://www.a10.com/puzzle-games/fireboy-and-watergirl-4-the-crystal-temple