Bạn cần cài flash player để xem được video.

新生FF14 大迷宮バハムート5層 ツインタニア 白視点

(7,526 lượt xem)
Đăng 6 tháng trước
ナイトナイト竜召詩詩学白 Chocobo鯖 FC SHIMAMURA

メインタンク視点 http://www.vietvideos.vn/watch/isF3VFPmxYE

詩人視点 http://www.vietvideos.vn/watch/xgM69Eazz7g