Bạn cần cài flash player để xem được video.

神魔之塔 《傭兵的戰場 火》紅月 超級 Extra ,水強權

(1,399 lượt xem)
Đăng 6 tháng trước
水強權打這關 算是最輕鬆的隊伍吧!

非常無壓力 .....

但夜深了,轉到快睡著了...手滑好幾次.多虧強權太OP這次紅月關才讓我發現倉庫的費雷應該練一下..

波塞頓 這次根本只是三圍裝飾 XD