Bạn cần cài flash player để xem được video.

Diet! Zombie Diet!

(374,673 lượt xem)
Đăng 5 năm trước
A comedy about two zombies and two survivors, created in 24 hours for the St Louis 24 Hour Film Race 2009. Theme: A Diet Prop: A Thermometer

WebLink: Videos - on gioi cau day roi - nhac viet - nhac vang - nhac tru tinh - nhac khong loi