Bạn cần cài flash player để xem được video.

Đi Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ...

(4,232 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Hành Trình Đi Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, thật cảm động với tình đồng đội đồng chí, các Bác các Anh đã không quãng đường xá, băng đèo vượt suối để tìm lại người Chiến Sĩ người đồng Chí thân yêu của Mình đã nằm xuống nơi đây...