Bạn cần cài flash player để xem được video.

dayro 6 Giribapu ne khadkhadat hasavta sukhdev dhameliya_ in Jira shivkatha giribapu savarkundla

(20,806 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
first time giribapu in lokdayro.shivkatha in village jira,savarkundla_giribapu..15-11-2012 to 21-11-2012 at s.p.highschool, jira.amreli pratapbhai v. chodvadiya.

bhagavati video_savar kundla_9824293525

up.by_9687150200 v.m.teraiya