Bạn cần cài flash player để xem được video.

Dança dos famosos - Christiane Torloni e Àlvaro Reis (Todos os ritmos)

(6,656 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Christiane Torloni na dança dos famosos 2008, dançando todos os ritmos divinamente!!!!!