Bạn cần cài flash player để xem được video.

Cách đổi tên facebook lần thứ 6 :))

(100,751 lượt xem)
Đăng 12 tháng trước
xl , cách này đã bị fix , 2 tài khoản trên là 1 nếu bạn chú ý sẽ thấy địa chỉ face đều là facebook.com/nam.beatbox nên đừng ai ns tớ dừng 2 tài khoản