Bạn cần cài flash player để xem được video.

Borderlands 2 : The best way to kill Handsome Jack.

(1,272 lượt xem)
Đăng 1 năm trước
Just watch.