Bạn cần cài flash player để xem được video.

Biến đổi khí hậu

(60 lượt xem)
Đăng 4 tháng trước
Biến đổi khí hậu

Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên ...

___________________________________________

Xem Tat ca video ĐĐ Thích Giác Nhàn tại:

http://voluongtho.vn

http://www.vietvideos.vn/user/voluongthovn

http://www.facebook.com/pages/Ph%C3%A1p-h%E1%BB%99i-ni%E1%BB%87m-Ph%E1%BA%ADt-A-Di-%C4%90%C3%A0/195778193823825?ref=hl

QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt

Email: tinhthatquanam@gmail.com

ĐT: 0165 720 32 48 - 0909 998 300