Bạn cần cài flash player để xem được video.

Bangla | Shirk | Abdur Razzak Bin Yousuf | Powerfull Lecture

(2,605 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
The greatest sin is Islam, Shirk i.e. associating partners with Allah, is being discussed by Sheikh Abdur Razzak Bin Yousuf.