Bạn cần cài flash player để xem được video.

Bầm ơi - Tố Hữu - NSUT Trần Thị Tuyết

(28,792 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
Bầm ơi

Thơ: Tố Hữu

ngâm : NSUT Trần Thị Tuyết