Bạn cần cài flash player để xem được video.

Ang Alamat (1972) Fernando Poe Jr. (FPJ) / FULL MOViE

(147,695 lượt xem)
Đăng 8 tháng trước
TAGALOG ACTiON, WESTERN, MOViE .. Starring Fernando Poe Jr. (FPJ), Pilar Pilapil, Paquito Diaz, Romy Diaz, Jose Padilla Jr., Lito Anzures, Nello Nayo, Vic Varrion, Robert Talby, Belo Borja, Nonoy De Guzman, Johnny Long, Chito Guerrero, SOS Daredevils, Frankie Navaja Jr. and Special Guest Star Bob Soler / Directed by Celso Ad. Castillo