Bạn cần cài flash player để xem được video.

Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi Majlis#05 (Quran Aur Nehj ul Balagha + Masaib Bibi Zinab s.a)

(278 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
Ashra-e-Moharram 2011-2012 Bamaqam Karachi