Bạn cần cài flash player để xem được video.

1242 Sayyadana Shaykh Abdul Qadir Jilani ka Muqam o Martaba 2009-08-02 UK

(40,579 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
Shaykh ul Islam Pro Dr Muhammad Tahir ul Qadrifor more lectures visitWWW.ISLAMTUNE.COM