Bạn cần cài flash player để xem được video.

(1-2) Diễn Ngâm - Mười Điều Ơn & Kinh: Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh

(3,788 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
Sấm Giảng Giáo Lý - Giảng Xưa:

http://www.vietvideos.vn/playlist/PLqO203LNGFMCP0E23L9pxgY0ia7iwokJHChương Trình Diễn Ngâm:

Mười Điều Ơn & Kinh: Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh

Với sự tham gia của các Đọc Giảng Viên PGHH: Trần Trung Chiếm, Phạm Thị Dòn và Nguyễn Thị Cẩm Tú.Thành Kính Diễn Ngâm !!!Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Nam Mô A Di Đà Phật.

WebLink: Videos - on gioi cau day roi - nhac viet - nhac vang - nhac tru tinh - nhac khong loi